Skip links

 

Tenzij anders vermeld zijn al onze artikelen nieuw en beschikken over de wettelijke fabrieksgarantie. De garantietermijn kan oplopen tot maar liefst 10 jaar, afhankelijk van merk en/of product. Om van de garantie te kunnen genieten dien je de factuur, waaruit de aankoopdatum moet blijken, ten aller tijden te kunnen voorleggen. Daarnaast dien je het artikel te behandelen zoals een goede huisvader, de nodige zorg, reiniging alsook (indien van toepassing) de periodieke onderhoudsbeurten uit te voeren. 

De garantietermijn wordt door een reparatie of onderdelenlevering in de garantietijd noch vernieuwd noch verlengd. 

Van garantie is gesproken 

Indien de klachten gegrond zijn, volgt Sanidump België alle garantievoorwaarden die door de fabrikanten worden gehanteerd.  

  • In die gevallen waarin de producten, welke vervangen dienen te worden niet meer in het leveringsprogramma zijn opgenomen, zal door Sanidump België in samenspraak met de fabrikant een alternatief worden aangeboden welke qua design het meest overeenkomt met het oorspronkelijke artikel.
  • Na het indienen van een klacht, hetgeen direct na constatering dient te geschieden, zal door Sanidump België binnen 3 tot 5 werkdagen een onderzoek worden ingesteld en zullen wij zo snel als mogelijk, afhankelijk van de eventuele levertijden een oplossing aanbieden, mits dit overeen komt met de bevindingen.
  • Voor gevolgschade, voortvloeiend uit een defect en/of mankement, foutieve montage en/of gebruik is Sanidump België nimmer aansprakelijk. 

Van garantie is uitgesloten

  • De normale slijtage van materialen of onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn.
  • Een schade, gebrek of storing welke te wijten is aan een van buiten komende oorzaak of onjuist gebruik door de consument dan wel diens ondergeschikten en/of de eindgebruiker. Als de oorzaak van buitenaf wordt mede verstaan de agressiviteit van het water en/of schoonmaakmiddel en de als gevolg daarvan opgetreden schade of storing. 
  • Het artikel dient vóór montage gecontroleerd te worden op compleetheid en eventueel schade. Nadien het product is geïnstalleerd, zijn wij niet meer aansprakelijk voor enigerlei schade/gebreken. Monteren betekent accepteren!
  • Montage- en demontagekosten vallen niet onder de garantie. De kosten die direct of indirect voortvloeien uit montage of demontage vallen eveneens niet onder de garantie.